Học sinh tốt nghiệp THCS học nghề bắt buộc học toán, văn và hai môn tự chọn

0
220

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho học sinh có bằng tốt nghiệp THCS theo học trình độ trung cấp.

Theo đó, hai môn học bắt buộc là toán và ngữ văn, mỗi môn có thời lượng 270 tiết. 5 môn lựa chọn là vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, mỗi môn 180 tiết.

Với mỗi ngành, nghề của giáo dục nghề nghiệp, học sinh học ít nhất 4 môn học, gồm 2 môn bắt buộc và ít nhất 2 môn lựa chọn.

Cùng với dự thảo, Bộ GD-ĐT cũng đã công bố quy định khối lượng kiến thức của từng môn học, được thiết kế cho học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định các môn học lựa chọn theo quy định, thời điểm tổ chức giảng dạy và thi kết thúc các môn học.

Ngoài ra, các cơ sở sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn học bảo đảm nội dung kiến thức, tổ chức giảng dạy và kiểm tra đánh giá, xác nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho học sinh.

Học sinh có điểm thi kết thúc môn học của tất cả các môn học theo ngành, nghề đào tạo đạt từ 5.0 điểm trở lên được xác nhận là đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT đối với các môn học được giảng dạy theo ngành, nghề đó.

Học sinh được cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT được bảo lưu khối lượng kiến thức văn hóa THPT nếu có nguyện vọng hoàn thành chương trình giáo dục THPT.

Nguồn: tuoitre.vn