Thông tin liên hệ

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 6/31 đường Lê Văn Tám, phường Đồng Tâm, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163.890.878 / Hotline: Thầy Vẻ: 0983895591.

Websize: http://truongbachkhoayenbai.edu.vn/

FaceBook: https://www.facebook.com/truongbachkhoayenbai/