Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2021

Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái được thành lập theo quyết định số 2076/QĐ-UBND, ngày 29/12/2009 và Quyết định 512/QĐ-UBND ngày 15/04/2011 của...
Danh mục tin tức
Chat voi chung toi [x]