Tuyển sinh

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA YÊN BÁI – THÔNG BÁO TUYỂN...

I. Ngành, nghề đào tạo: HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY STT Ngành, nghề đào tạo Hệ đào tạo 1 Kế toán Doanh nghiệp    Trung cấp 2 Lập trình máy tính Trung cấp 3 Công nghệ thông...
Danh mục tin tức
Chat voi chung toi [x]