THÔNG BÁO

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2022

 

Thực hiện hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, kế hoạch đào tạo của Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái. Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh – sinh viên lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 như sau:

1. Đối với học sinh trung cấp: Được nghỉ Tết Dương lịch từ thứ bảy ngày 01/01/2022 đến hết thứ hai ngày 03/01/2022. Từ thứ ba ngày 04/01/2022 học sinh học tập bình thường theo thời khóa biểu của nhà trường.

2. Đối với sinh viên các trường liên kết đào tạo: Thực hiện theo lịch nghỉ theo trường liên kết đào tạo.

3. Đối với CB-GV-NV: Được nghỉ Tết Dương lịch từ thứ bảy ngày 01/01/2022 đến hết thứ hai ngày 03/01/2022. Từ thứ ba ngày 04/01/2022 CB-GV-NV làm việc theo kế hoạch của nhà trường.

Trong thời gian nghỉ, yêu cầu toàn thể Cán bộ, Giáo viên, học sinh – sinh viên của nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành tốt pháp luật, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 để đảm bảo sức khỏe cho công tác, học tập và sinh hoạt.

Những Cán bộ, giáo viên, nhân viên được bố trí trực, làm việc trong các ngày nghỉ, được hưởng chế độ ngày lễ theo quy định của Nhà trường.