Liên thông Đại học Sư phạm tại Yên Bái

0
417

Liên thông Đại học ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Công dân, Quản lý công, Công nghệ thông tin, Công tác xã hội.

Luật Giáo dục quy định từ tháng 7 năm 2020 chuẩn trình độ đào tạo GIÁO VIÊN là đại học sư phạm, Riêng ngành Giáo dục Mầm non phải có trình độ Cao đẳng trở lên. Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm đang được Bộ GD-ĐT dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.