Tags Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA YÊN BÁI – THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024

I. Ngành, nghề đào tạo: HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY STT Ngành, nghề đào tạo Hệ đào tạo 1 Kế toán Doanh nghiệp    Trung cấp 2 Lập trình máy tính Trung cấp 3 Công nghệ thông tin Trung cấp 4 Kỹ thuật Chế biến món ăn Trung cấp 5 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Trung cấp 6 Hướng dẫn viên du lịch  Trung...
Chat voi chung toi [x]