Tags Thông báo tuyển sinh

thông báo tuyển sinh

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA YÊN BÁI – THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024

I. Ngành, nghề đào tạo: HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY STT Ngành, nghề đào tạo Hệ đào tạo 1 Kế toán Doanh nghiệp    Trung cấp 2 Lập trình máy tính Trung cấp 3 Công nghệ thông tin Trung cấp 4 Kỹ thuật Chế biến món ăn Trung cấp 5 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Trung cấp 6 Hướng dẫn viên du lịch  Trung...

Thông báo tuyển sinh năm 2021

Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái được thành lập theo quyết định số 2076/QĐ-UBND, ngày 29/12/2009 và Quyết định 512/QĐ-UBND ngày 15/04/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Trường có chức năng đào tạo Trung cấp hệ chính quy, đào tạo...
Chat voi chung toi [x]