Thông điệp gửi các bậc phụ huynh, các bạn trẻ đang đứng trước những cơ hội lựa chọn ngành nghề

2837

Thứ nhất, nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế khuyến cáo Việt Nam cần tập trung đặc biệt vào phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, phát triển giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng được yêu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xu hướng tự động hóa, điện tử hóa, số hóa, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/5/2020 mới đây đã khẳng định rõ điều này để tranh thủ thời cơ dân số vàng, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Tư vấn giới thiệu cơ hội việc làm cho người lao động.

Thứ nhất, nhiều chuyên gia, tổ chức quốc tế khuyến cáo Việt Nam cần tập trung đặc biệt vào phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, phát triển giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng được yêu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xu hướng tự động hóa, điện tử hóa, số hóa, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/5/2020 mới đây đã khẳng định rõ điều này để tranh thủ thời cơ dân số vàng, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Thứ hai, nhu cầu nhân lực ở các trình độ giáo dục nghề nghiệp của thị trường lao động ngày càng lớn, chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đang có nhiều cơ chế, chính sách hướng nghiệp, phân luồng để tăng gấp 2 quy mô học giáo dục nghề nghiệp trong vài năm tới. Điều này thể hiện rõ trong Quyết định số 522 ngày 14/5/2018 phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2020 và Quyết định số 283 ngày 19/02/2020 phê duyệt Đề án “Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

Thứ ba, tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm nay vẫn tiếp tục tạo cơ hội thuận lợi cho các em ở cả 3 giai đoạn: giai đoạn tìm hiểu thông tin về trường, nghề (có cả mô tả nghề học xong sẽ làm gì, cơ hội việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp, chi phí học tập); giai đoạn nộp hồ sơ tuyển sinh (thủ tục đơn giản, tiện lợi, có thể nộp trực tuyến…); giai đoạn nhập học và tổ chức đào tạo rất linh hoạt và đa dạng. Các bậc phụ huynh và học sinh có thể truy cập vào trang sau:

https://www.xettuyennghe.tuoitre.vn  hoặc https://www.gdnn.gov.vn hoặc tải ứng dụng Chọn Nghề trên thiết bị di động, máy tính để có thông tin chi tiết.

Nguồn: yenbai.gov.vn