Xây dựng khung tham chiếu giáo dục nghề trình độ Việt Nam – ASEAN

900

Ngày 21/12/2020, hội thảo "Báo cáo Tham chiếu thành phần khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN" được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.
Mở màn hội thảo, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Phạm Vũ Quốc Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công nhận và tham chiếu Khung trình độ quốc gia với Khung trình độ ASEAN.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Phạm Vũ Quốc Bình phát biểu tại hội thảo

Ông Bình chỉ ra bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò then chốt. Vấn đề đặt ra là phải đánh giá chính xác chất lượng lao động của Việt Nam, trên cơ sở đó có sự tham chiếu lẫn nhau về Khung trình độ giữa Việt Nam với các nước khác.

Vì vậy, các chương trình đào tạo cần được thiết kế phù hợp hướng đến một hệ thống GDNN mở và linh hoạt, bảo đảm sự tiếp cận bình đẳng của người lao động với GDNN.

Buổi hội thảo có sự tham vấn, đóng góp ý kiến của các chuyên gia về dự thảo báo cáo tham chiếu khung trình độ quốc gia Việt Nam với khung tham chiếu trình độ ASEAN, cấu phần giáo dục nghề nghiệp.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), giáo dục đại học, các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận sâu về các nội dung tham chiếu thành phần Khung trình độ quốc gia như: cấu trúc của hệ thống giáo dục và đào tạo; trách nhiệm và cơ sở pháp lý của các cơ quan quốc gia; mô tả các tiêu chuẩn đã được thống nhất của khung trình độ quốc gia/hệ thống trình độ quốc gia và hệ thống bảo đảm chất lượng quốc gia.

Hội thảo "Báo cáo Tham chiếu thành phần khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN"​

Tham luận của các chuyên gia cho thấy, trong khu vực ASEAN, đến nay mới chỉ có 4 nước đã được thông qua Báo cáo tham chiếu khung trình độ bao gồm Malaysia, Philippines, Thái Lan và Indonesia.

Báo cáo tham chiếu đầy đủ gồm 11 tiêu chí, và về nguyên tắc, sẽ do Ủy ban AQRF quốc gia đệ trình lên Ủy ban AQRF và được xem xét, thông qua tại các cuộc họp định kỳ của Ủy ban này.

Trong tiến trình đó, các nước như Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Brunei đang xây dựng báo cáo tham chiếu thành phần.

Theo các chuyên gia, cấu phần khung trình độ quốc gia của Việt Nam gồm 3 nội dung: Chuẩn đầu ra kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm; Khối lượng học tập tối thiểu; Văn bằng.

Về phía tiêu chí tham chiếu AQRF gồm có 11 tiêu chí: Cấu trúc của hệ thống giáo dục và đào tạo; Trách nhiệm và cơ sở pháp lý của các cơ quan quốc gia; Quy trình sắp xếp trình độ trong khung trình độ quốc gia (NQF)/hệ thống trình độ quốc gia (NQS); Liên kết rõ ràng và hợp lý giữa các trình độ trong NQF/NQS với các mô tả trình độ AQRF; Mô tả các tiêu chuẩn đã được thống nhất của NQF/NQS; Hệ thống bảo đảm chất lượng quốc gia; Quy trình được đưa ra bởi cơ quan công quyền chính; Chuyên gia quốc tế; Báo cáo, được công bố bởi các cơ quan nhà nước; Báo cáo, do ASEAN công bố; Các cơ quan được khuyến khích sử dụng tham chiếu AQRF vào các văn bằng.

Nguồn: dantri.com.vn