Đào tạo

Đào tạo

Thủ tướng chỉ thị ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp...

Liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Luật kinh tế

Tìm hiểu ngành luật kinh tế Luật kinh tế (tiếng Anh là Economic Law) là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ...

Văn bằng 2 công nghệ thông tin tại Yên Bái

Có văn bằng 2 tin học có được miễn thi môn tin học đợt thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp? Học văn bằng 2...

Ngành lập trình máy tính?

Lập trình máy tính hay lập chương trình máy tính thường gọi tắt là lập trình (tiếng Anh: Computer programming, thường gọi tắt là...

Trung tâm tin học Bách khoa Yên Bái

1. Giới thiệu Trung tâm Tin học Bách khoa Yên Bái trực thuộc Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái được thành lập theo quyết định số: ............................ của Sở...

Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chính quy 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA YÊN BÁI TUYỂN SINH NĂM 2017 - Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017,...

Trung cấp, văn bằng 2 mầm non học tại Yên Bái

Trung cấp, văn bằng 2 mầm non học tại Trường Trunng cấp Bách khoa Yên Bái Yên Bái nằm ở vùng Tây Bắc tiếp giáp...
Chat voi chung toi [x]