Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2021

0
316

Thực hiện kế hoạch năm học của Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái. Nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên kế hoạch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2021 như sau:
1. Đối với học sinh hệ trung cấp: Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (02 ngày) từ thứ 5 ngày 02/9/2021 đến hết thứ 6 ngày 03/9/2021; 
2. Đối vối sinh viên hệ liên kết đào tạo: Thực hiện theo lịch nghỉ của các cơ sở liên kết đào tạo;
3. Đối với CB-GV-NV: Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (02 ngày) từ thứ 5 ngày 02/9/2021 đến hết thứ 6 ngày 03/9/2021; Từ thứ 2 ngày 06/9/2021 CB-GV-NV làm việc theo kế hoạch của nhà trường.
4. Các công việc khác:
Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo lịch nghỉ Lễ đến toàn thể học sinh – sinh viên trong nhà trường;
Trong thời gian nghỉ lễ, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh – sinh viên trong nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành tốt pháp luật, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ và đặc biệt là công tác phòng chống dịch Coovid 19 để đảm bảo sức khỏe cho công tác, học tập và sinh hoạt.

Thông báo chi tiết:

Nguồn: Trường TCBKYB