Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

556

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA YÊN BÁI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022

 

I. Ngành CNTT

II. Ngành Tạo mẫu và CSSĐ

III. Ngành Kỹ thuật CBMA

Nguồn: Phòng ĐT&CTHS