Để nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của  giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng lao động và đẩy mạnh cung cấp nhân lực có kỹ năng cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, gắn kết với cuộc cách mạng lần thứ tư, Tổng cục GDNN vừa ban hành văn bản về Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Thực hành ngành "Kỹ thuật pha chế & uống đồ"

Thực hành "Tạo mẫu & thiết kế sắc đẹp"

Thực hành "Kỹ thuật chế biến món ăn"

Ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2239 / QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; theo đó, truyền thông, nâng cao hình ảnh, thương hiệu và xã hội giá trị của giáo dục nghề nghiệp là 01 trong 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chiến lược.

Để nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng lao động và đẩy mạnh cung cấp nhân lực có kỹ năng cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội gắn kết với cuộc cách mạng lần thứ tư, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương ưu tiên nguồn lực và quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 534 / QĐ-LĐTXH ngày 07/5/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 270 / QĐ-TCGDNN ngày 18/6/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ thống sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn Năm 2021-2025.

Truyền thông nội dung cần phản hồi đầy đủ, chân thực, kịp thời hoạt động của giáo dục nghề nghiệp; làm nổi bật thông báo “Đồng hành nâng cấp kỹ năng lao động – Vì một Việt Nam thịnh vượng”, “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học – Thực hành – Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”, “Tương lai sáng cùng giáo dục nghề nghiệp ”.

Tập trung tuyên truyền về Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quyết định số 2239 / QĐ-TTg ngày 30/12/2021; Switch Programme trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2222 / QĐ-TTg ngày 30/12/2021; Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao nguồn nhân lực trả lời yêu cầu của cuộc trò chuyện Cách mạng lần thứ tư" theo quyết định số 1446 / QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021; Kế hoạch triển khai Khung quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1232 / QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021; Đề tài tăng cường tác động phổ biến pháp luật giáo dục trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027 theo Quyết định số 1260 / QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2021…

Thực hiện đa dạng hóa các phương tiện truyền thông hoạt động và khai triển hình thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, kênh, sóng riêng về nghề giáo dục, phát thanh đến cơ sở, người dân, bảo đảm tin cậy, full, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng về hình ảnh, vị trí, thông điệp về giáo dục nghề nghiệp gắn với 02 biểu tượng Skilling Up Vietnam và Worldskills Vietnam, ngày kỹ năng lao động Việt Nam, tuần lễ kỹ thuật năng lực … bộ quản lý, người sử dụng lao động, lao động có kỹ năng, các tổ chức có nhiều thành tích, đóng góp cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng tại các điểm cộng, nơi vui chơi, in the school member,… Kết hợp với truyền thông và phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội của nhà trường.

 Chủ tham gia, định hướng các mạng xã hội về giáo dục nghề nghiệp bảo mật, tạo kết nối môi trường, chia sẻ giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, gia đình, nhà giáo, người học; từng bước thành hệ thống sinh học truyền thông giáo dục nghề nghiệp với sự tham gia của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cơ sở đào tạo, người học, người sử dụng lao động và hội đồng xã hội.

 Dựng các quảng cáo quảng bá, pa nô… theo hướng dẫn tại Quyết định số 270 / QĐ-TCGDNN ngày 18/6/2021 đảm bảo hấp dẫn, phù hợp, kịp thời. Tiếp tục triển khai các nội dung theo Công văn số 2241 / TCGDNN-VP ngày 14/10/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tiếp tục đẩy mạnh công việc truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

Tích cực trao đổi, phối hợp với Tổng cục giáo dục nghề nghiệp trong việc triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện của Tổng cục: Website, Fanpage,… để tạo ra sự lan tỏa, đồng nhất in toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

 Tiếp tục truyền thông, phổ biến Cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam tại địa phương theo Công văn số 860 / TCGDNN-VP ngày 05/5/2021 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc phát động Cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam; Công văn số 1897 / TCGDNN-VP ngày 30/8/2021 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về thời gian hiệu chỉnh và hình thức nhận tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam; Theo đó, dự án được giới hạn bởi thời gian kéo dài đến hết ngày 31/3/2022.

————————————-

Đăng ký để được  học ngay

Thông tin liên hệ:  Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái

Địa chỉ:  Số 6/31 đường Lê Văn Tám, P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Sđt :  02163890878

Email:  trungcapbachkhoayenbai@gmail.com

Fanpage: @truongbachkhoayenbai

Nguồn: Tổng cục GDNN