Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Dược 2017

0
907

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY

– Căn cứ vào thông tư số: 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
– Căn cứ Công văn số 583/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Trường Đại học Đại Nam thực hiện đào tạo liên thông trung cấp lên đại học hệ chính quy ngành Dược học.
– Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ liên thông năm 2017 của trường Đại học Đại Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo;
– Căn cứu vào kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông trường Đại học Đại Nam;

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Dược 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM TUYÊN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
1. Ngành Đào tạo: Dược học

2. Thời gian đào tạo: 4.0 năm (8 kỳ)

3. Phương thức đào tạo: Chính quy

4. Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân Việt Nam làm việc trong các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, có đủ các điều kiện sau thì được tham gia dự tuyển:
– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Dược học
– Có đủ sức khỏe theo học, không mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần
– Nộp hồ sơ tuyển sinh đúng quy định

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm:
– Phiếu đăng ký học Đại học
– Hồ sơ tuyển sinh có dán ảnh ( có đóng dấu xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác)
– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
– Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Trung cấp (có công chứng)

6. Địa chỉ nhận hồ sơ:
Trường Trung cấp Bách Khoa Yên Bái, Tổ 6B, Đường Lê Văn Tám, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái.
ĐT: 02163.890878/0982.099.757 (Thầy Thuyên)