Trấn Yên phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

134

Ngày 1/10, tại thị trấn Cổ Phúc, UBND huyện Trấn Yên đã tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid 19”. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thành Lê – Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn, đại diện giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thành Lê phó chủ tịch UBND huyện tham gia lễ phát động hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2022 nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khóa học trực tuyến miễn phí/phí thấp cho học sinh, trong đó lồng ghép các nội dung học tập phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến. Thành lập các câu lạc bộ, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến,… tạo điều kiện cho các em học sinh được tham gia học tập, giao lưu lành mạnh và bổ ích. Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022, có chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”, diễn ra từ ngày 01 đến ngày 07/10/2022. Trong bối cảnh hiện nay ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là xu thế của giáo dục trong nước và thế giới. Chuyển đổi số sẽ hỗ trợ đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập. Đồng thời góp phần xây dựng huyện Trấn Yên ngày càng giàu đẹp, phấn đấu đưa huyện Trấn Yên trở thành huyện Nông thôn nâng cao, gắn với đô thị hoá vào năm 2024.

Các đại biểu tham quan mô hình trưng bày tại lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời

Thanh Tiến – Trung tâm TT&VH Trấn Yên

https://tranyen.yenbai.gov.vn/tin-moi-nhat/?UserKey=Tran-Yen-phat-dong-Tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2022