Trung tâm tin học Bách khoa Yên Bái

0
996

1. Giới thiệu
Trung tâm Tin học Bách khoa Yên Bái trực thuộc Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái được thành lập theo quyết định số: ………………………. của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái là Trung tâm chuyên đào tạo, cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản và tin học nâng cao theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin.

2. Mục tiêu
Trung tâm Tin học Bách khoa Yên Bái đặt mục tiêu hoạt động để trở thành một đơn vị đào tạo chuyên nghiệp có uy tín, chất lượng và có môi trường tốt nhất về việc đào tạo chứng chỉ tin học cơ bản, nâng cao tại tỉnh Yên Bái.

Tạo ra môi trường học tập hiện đại, phù hợp giúp học viên tiếp thu nhanh và hiệu quả.

Cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao với giáo trình, phương pháp học hiện đại, nội dung giảng dạy sát với thực tế công việc, đội ngũ giảng viên giỏi, có kinh nghiệm, nhiệt tình, yêu nghề.

Học viên sau khi hoàn thành khóa học, sẽ có kiến thức cơ bản nhất để tự tin áp dụng vào công việc.

Góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phổ cập tin học cơ bản cho người học trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Hàng năm tổ chức bồi dưỡng, khảo thí, cấp chứng chỉ cho khoảng 2000 học viên đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức và các đối tượng khác có nhu cầu.

Để đạt được những mục tiêu trên, trong thời gian từ 2019 đến 2021 Trung tâm cần phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

– Nâng cao chất lượng đào tạo.

– Đa dạng hóa, mở rộng loại hình đào tạo.

– Chuẩn hóa đến mức tốt nhất chương trình đào tạo, đề cương tiết.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ.

– Từng bước hiện đại hóa, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và khảo thí.

3. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập;

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ các chương trình ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin nâng cao đáp ứng Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc qui định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin;

Tổ chức quản lý, đào tạo đánh giá chuẩn đầu ra Công nghệ Thông tin cho học sinh của Nhà trường đang học tập tại các Khoa của Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái;

Thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ Công nghệ Thông tin cho cán bộ Công chức, Viên chức và các cá nhân có nhu cầu;

Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng Công nghệ Thông tin khác đáp ứng nhu cầu của người học;

Xây dựng các chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy phù hợp với nhu cầu thực tế của người học và xu hướng phát triển của công nghệ;

Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm;

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và cơ sở;

Thực hiện các công việc khác có liên quan đến Công nghệ Thông tin;

Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Điều tra nhu cầu học tập tin học trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tin học;

Trung tâm tin học Bách Khoa Yên Bái – Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái

Số 6 ngõ 31 đường Lê Văn Tám, phường Đồng Tâm, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 021.6389.0878 / 0983.895.591; 

Website:http://truongbachkhoayenbai.edu.vn