Tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2015

2291

UBND TP Yên Bái thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Yên Bái năm 2015 cụ thể như sau:

1. Số lượng, điều kiện dự tuyển:

– Số lượng:Tuyển dụng 14 biên chế viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố. Cơ cấu tuyển dụng, yêu cầu về chuyên môn, chuyên ngành cần tuyển (theo biểu cơ cấu chi tiết kèm theo).

–  Đối tượng, điều kiện:Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Yên Bái:

a) Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái từ 03 năm trở lên tính đến ngày nhận Hồ sơ dự tuyển hoặc có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái trước khi đi học chuyên môn ngành dự tuyển; Đối với những trường hợp không đủ điều kiện liên quan đến hộ khẩu nêu trên thì phải thuộc diện tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo dự tuyển đạt lại Khá trở trên.

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng được UBND xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác xác nhận, có trình độ đào tạo bằng hoặc cao hơn chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu chức danh ngạch viên chức  cần tuyển dụng.

d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

đ) Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

e) Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa bị xóa án tích; không bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.Trong thời gian công tác không vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật (đối với các trường hợp đã có thời gian làm việc tại các cơ quan, đơn vị…).
   

2. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

–  Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
–  Nội dung  và hình thức Thi tuyển:

Người dự thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố phải thực hiện các bài thi về kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể:

+  Thi kiến thức chung về quản lý Nhà nước: Thi viết thời gian 120 phút về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành  hoặc lĩnh vực cần tuyển dụng.

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bao gồm thi viết thời gian 180 phút và thi thực hành (thời gian từ 10 đến 90 phút  theo yêu cầu đối với từng chức danh cụ thể).
   

Lưu ý:

+ Phần nội dung ôn tập  thi kiến thức chung và  chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành do Hội đổng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh xây dựng và được đăng tải trên trang Wed của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái trên cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái (Địa chỉ: yenbai.gov.vn).

+ Phần nội dung ôn tập môn thực hành chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành do UBND thành phố xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phố Yên Bái (địa chỉ: http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn) và được niêm yết tại trụ sở cơ quan UBND thành phố Yên Bái.
   

3. Thời gian và địa điểm thi tuyển:

– Thời gian: Thi tuyển theo cùng một thời điểm trong toàn tỉnh theo lịch chung của UBND tỉnh (Sẽ thông báo cụ thể sau).

– Địa điểm: Tại Trường THCS Võ Thị Sáu thành phố Yên Bái.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mua tại phòng Nội vụ thành phố.

Mỗi người dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu do Sở Nội vụ ban hành (Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển 01 chức danh, vị trí việc làm của 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Yên Bái).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, Bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Bản sao Giấy khai sinh.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 60 ngày tính đến ngày nộp Hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Sổ đăng ký Hộ khẩu thường trú (Bản sao).

– 04 phong bì có dán tem và nghĩ rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh mầu 3×4

Lưu ý:Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.
 

5. Phí dự tuyển: 260.000 đồng.
6. Phí hồ sơ:20.000 đồng/hồ sơ.
7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 23/4/2015 đến hết ngày 25/5/2015 trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết (tiếp nhận trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại phòng Nội vụ thành phố, Tổ 09 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái.

Thông báo này được được thông báo trên Đài truyền hình tỉnh Yên Bái, đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phố Yên Bái và niêm yết công khai tại Trụ sở UBND thành phố. Mọi chi tiết tiết xin liên hệ qua phòng Nội vụ thành phố Yên Bái, số điện thoại: 0293.863.321.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Yên Bái năm 2015 của UBND thành phố Yên Bái.