Giờ thực hành của các bạn lớp CSSĐ01/02-VY

972

Giờ thực hành của các bạn lớp CSSĐ01/02-VY của Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Văn Yên

Bài vẽ của học sinh

 https://www.youtube.com/watch?v=LP7iTI40lQg