Tags Việc làm

việc làm

Ngày hội hướng nghiệp-tuyển sinh-việc làm năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 42/KH-SLĐTBXH-SGDĐT ngày 15/04/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Ngày 14/05/2022 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục...

Gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững năm 2020

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Tổng cục GDNN ( Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Hội Nghị Tổng kết hoạt động gắn kết GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững năm 2020 – Nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm 2021. Với sự...

Thứ trưởng Lê Quân: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được dạy văn hóa từ tháng 7

“Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 đã cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được dạy văn hóa. Việc ban hành văn bản hạn chế trường nghề dạy văn hóa, nếu có, là trái luật”. Thứ trưởng Bộ...

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra mắt Cổng thông tin việc làm sinh viên

Cổng thông tin có giao diện tiếng Anh và tiếng Việt, giúp sinh viên vừa có thể tìm kiếm việc làm từ các nhà tuyển dụng, vừa học hỏi, chau dồi các kỹ năng mềm cần cho công việc. Nghi thức kích hoạt Cổng thông...

Thủ tướng chỉ thị ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Giáo dục...
Chat voi chung toi [x]